A Boldogságos Szűz Mária Követése

 

Keresd az életet, és megtalálod azt. Én
vagyok az Élet anyja, mert azt szültem,
aki életet adott mindazoknak,
akik Ádámban meghaltak.
Testi életed nem sokat használ neked,
hiszen az úgyis a halálra visz téged.
Csak a lelked életét, az egyetlen, drága
és örök életet keresd.
A lélek élete: Isten kegyelme; nélküle a
lélek kimerül és meghal.
Kövesd az Isten kegyelmével belém
plántált erényeket. Hiszen Gábor főangyal
hirdette rólam, Isten kegyelmében
teljes vagyok, hogy a fölséges
Istennek tiszteletreméltó anyja lehessek.
Szeretett Fiam példája elég lehetne neked,
hogy azt kövesd; mégis – mert
édesanyja vagyok a keresztényeknek
– nekik is példaképül rendeltettem.
Senki se gondolja magáról, hogy tisztel
engem, ha nyomaimba lépni nem
akar.
Nem lehet kedves előttem annak a szívnek
az imádsága, ahonnan hiányzanak
az én erényeim.
Bizonyára tudod rólam, hogy Istennél
mindent megtehetek, mert a mennyországban
Fiam trónusa közelében
van az én helyem.
Nem tetszenek nekem az olyan híveim,
soha nem is imádkozom értük, akik
engem követni nem akarnak.
Sokan önmagukat csalják meg, mert azt
hiszik, hogy rózsafüzérrel vagy más
egyéb imádsággal a segítségemet
megnyerik, erényeimből azonban
semmi részük sincs.
Megvetem azok fohászát, akik a gonoszság
útját el nem hagyják; és hiába
könyörögnek azok, akik a bűn
ösvényéről le nem térnek.
Gyermekem, kövesd Anyádat. Fiam
erényei bennem úgy ragyognak, mint
a nap sugarai a kristályban.
A Boldogságos Szűz Mária Követése

Forrás:

  • Kempis: Krisztus követésének méltó párja, a Szűzanya útmutatása a mély lelki életre.