A tartalomból

A tartalomból:

Szent István napi érseki szentmise – Ternyák Csaba érsek az egri bazilika megújult kupolája alatt celebrál ünnepi szentmisét augusztus 20-án 10 órakor, amelyre szeretettel várják a híveket. A szentmisén felhangzik Joseph Haydn miséje a Paukenmesse. Előadják: a Cantus Agriensis Kórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a Miskolci Szent Ferenc Kórus és Kamarazenekar. Vezényel: Gergely Péter Pál.

Új spirituális a Szemináriumban – Lóczi Tamást, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnökét, sátoraljaújhelyi plébános atyát nevezte ki Ternyák Csaba érsek az Egri Érseki Papnevelő intézet spirituálisává 2022. augusztus elsejétől. Írásunkban az új szemináriumi elöljárót kívánjuk bemutatni.

A bátorító Jézus – Jézus Krisztus nemcsak tanította, hanem ismételten biztatta és bátorította tanítványait. Ezt halljuk és tapasztalhatjuk meg mindnyájan augusztus első vasárnapján a szentmise közösségében. Erre készít fel az ószövetségi olvasmány, illetve a választott nép története is. Tudjuk, hogy ez a nép az egyiptomi fogság idején sokat szenvedett, küzdelmek és félelmek között élt, de bizakodva, reménykedve várta a gondviselő Isten segítségét. A szentleckében pedig Szent Pál apostol Ábrahámnak, a hívők atyjának a példájával akarja megerősíteni hitünket és a Jóisten iránti szeretetünket. Az evangélium egy szívet melengető biztatással kezdődik, és ez a bátorítás magától Jézustól jön: „Ne félj, te kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja országát” (Lk 12,32). Jézus kisded nyájnak nevezi tanítványait. Az Úr lelkesíti őket: ne aggodalmaskodjanak amiatt, hogy kevesen vannak, hanem inkább gondoljanak arra, hogy ők Isten új választott népe, akik által jelen van és fokozatosan megvalósul már itt a Földön az Isten országa. Az embert teremtő Isten általuk akarja megvalósítani az üdvözítő tervét. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy sajnos – bizonyosan a világjárvány miatt is – a vasárnapi szentmiséken kevesebben vagyunk. A magukat katolikusnak vallók közül csupán öt-tíz százalékra tehető azoknak a száma, akik rendszeresen megjelennek az Isten házában. Jézus szavaival élve, azt mondhatjuk, hogy újra „kisded nyáj” lettünk, de emiatt nem szabad aggodalmaskodunk. Az evangéliumokban Jézus más hasonlatokkal is érzékeltette, hogy Isten országában, az Isten uralmának megvalósulásában nem a számok a fontosak. Gondoljunk csak arra, hogy a tanítványok közösségét kovászhoz, sóhoz és mustármaghoz hasonlította (Mt 13,31-35). Mindnyájan tudjuk, hogy a kovászból egy kevés is elég; a kis mennyiség is milyen nagy hatással van tésztára. A csipetnyi só mennyiségileg jelentéktelen az ételhez viszonyítva, mégis mennyire fontos és nélkülözhetetlen a konyhában!

Nyári hittan táborok – Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is sok család számára jelentettek segítséget az iskolai táborok. Amint Barta Gábor az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) pályázati referense elmondta, az Egri Főegyházmegye iskoláiban többféle tábort szerveztek a tanulóknak. A Kormány pályázatai nagy segítséget jelentettek a táboroztató iskoláknak. Az elnyerhető támogatás összege 400 ezer forint. A kapott összegekből hittanos táborokat, közösségépítő programokat valósítottak meg. A 3 napos „hittanos táborok” elsősorban a közösségépítést szolgálták; itt a vallási tartalmak mellett fontos tényező a sport és a vidámság, az örömteli együttlét.

– „Közösségben lenni jó” jelszóval több iskolánkban valósulnak meg Erzsébet táborok. Gyakran napközis formában, de sok diákunk jutott el Zánkára vagy Fonyódra, a Balaton partjára! A Támogató mellett, hálás köszönettel tartozunk minden pedagógusnak, aki segített a programok megvalósításában; ezeknek a sikerre vitelében – mondta Barta Gábor pályázati referens.

Az Egyházmegyei Hírek augusztusi számában a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola, a tiszaújvárosi katolikus iskola és a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjainak nyári táborait idézzük fel.

 

 

Az újság teljes terjedelemben itt olvasható: https://eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/2022augusztus.pdf

Forrás:https://eger.egyhazmegye.hu/hirek