A tartalomból

A tartalomból:

Teremtsünk békét magunkban, családunkban és tágabb környezetünkben – Ezzel a címmel adventi interjú olvasható Ternyák Csaba egri érsekkel. A főpásztor a leköszönő egyházi évről elmondta: „Hála Istennek, a járvány visszavonulásával ismét megnyílt a lehetőség, hogy közösségi életet élhessünk. Idén már nyitva voltak a templomaink és nagyobb rendezvényekre is sor kerülhetett. Nagyon szép feladatot és élményt jelentett híveink, a résztvevő plébániáink és intézményeink számára a bekapcsolódás a szinodalitási folyamatba. Iskoláink közös Te Deumára Jászapátiban került sor, ahol egyházmegyénk egyik legnagyobb temploma található. Szükség is volt erre, hiszen az egri Bazilika felújításának első üteme befejeződött, de székesegyházunk még nem alkalmas nagyobb tömegek fogadására. Isten gondoskodó szeretetének ajándéka, hogy idén 6 papot és 2 diakónust szentelhettem fel. Közülük többen a 10 éve alapított Redemptoris Mater Missziós Szeminárium növendékei voltak. Ezek az események és számtalan egyházközségi ünnepünk az egyház év végén Isten iránti hálára hangolja a szívünket.”

Keresztelő János – Keresztelő Szent János az embert teremtő és üdvözíteni akaró Istentől azt a hivatást kapta, hogy felkészítse a választott nép fiait a Megváltó eljövetelére. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Ő ezt a sajátos üdvtörténeti hivatást és küldetést tudatosan vállalta. Születésével, prédikációjával, a bűnbánati keresztségével és vértanúhalálával Jézus Krisztus előhírnöke lett. Napjainkban pedig úgy is szoktuk őt emlegetni, mint az adventi időszak egyik „lelki vezetőjét”, aki segíthet bennünket a Karácsonyra való lelki előkészületben. A Bibliában sok részletet találunk Keresztelő János személyével, származásával kapcsolatban. Ezek a részletek azért olyan fontosak, mert a korabeli vallásos emberek számára a szavait és a tetteit hitelesítik. Keresztelő János egy papi nemzetség leszármazottja. Apja Zakariás a jeruzsálemi templom papja, anyja Erzsébet pedig Szűz Mária rokona volt. Még a neve is üzenetet hordoz. Neve jelentése: Isten megkönyörült. Ez utal arra, hogy megkönyörült egy magtalan házaspár életén, és végül fiúgyermekkel ajándékozta meg őket. De arra is utal, hogy Isten megkönyörült népén, és elküldte a várva várt Szabadítót. (Lk 1,68).  Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Keresztelő János az ószövetség utolsó prófétája azt a küldetést kapta, hogy előkészítse az Úr útját. Ezért már az Úr Jézus is „útkészítőnek” nevezte őt, Izaiás próféta szavait vonatkoztatva rá: „Őróla mondja az Írás. Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat” (Lk 7,24) Azzal vált Jézus útkészítőjévé, hogy mindent megtett azért, hogy a választott nép fiait felkészítse a Megváltó eljövetelére.

Kiskorom óta tanító néni szerettem volna lenni – A Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Tóth Zoltán Gyuláné Kiss Judit, a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda igazgatója, Ternyák Csaba egri érsektől az idei tanévnyitón. Miként a laudációból megtudhattuk: a kitüntetett mindennapi munkáját áthatja a gyerekek iránti szeretet, hitéletével, emberségével példát mutat mind a felnőttek, mind a tanulók körében. Az iskola minden dolgozójának élvezi a bizalmát és tiszteletét. 31 évvel ezelőtt tanítónőként került a vámosgyörki általános iskolába, melynek a mai napig lelkes, építő tagja, 2009-től intézményvezetője. Vallását elmélyülten gyakorolja, az egyházközség aktív tagja. Az Egri Főegyházmegye által  10 évvel ezelőtt átvett általános iskolának és a 2019-ben átvett óvodának a vezetője.  A kitüntetettről is olvashatnak az Egyházmegyei hírek decemberi számában.

 

 

Az újság teljes terjedelemben itt olvasható:https://eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/2022december.pdf.

Forrás:https://eger.egyhazmegye.hu/hirek