A tartalomból

A tartalomból:

Pap- és diakónusszentelés az egri bazilikában – Az egri bazilikában június 18-án Michele Gervasoni, Hágen Pál Tamás, Herbst Ádám, Kerekes Gábor, Péter Vilmos és Carlos Sirer Melis diakónusokat pappá; Czárán Bálint, Pietro Trevisan akolitusokat pedig diakónussá  szentelte Ternyák Csaba érsek. A bazilika felújítása miatt idén is korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. Mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek. Egerben két helyen, a ciszterci Szent Bernát templomban és a minorita templomban kivetítőn lehetett bekapcsolódni a liturgiába. Az eseményt a Szent István Rádió és Televízió Youtube csatornáján közvetítették. A Főpásztor a szentmise kezdetén köszöntötte a megjelenteket, kiemelten üdvözölte azokat a híveket, akik a sárospataki bazilikából gyalogosan zarándokoltak el a papszentelésre, valamint a Neokatekumenális Út Közösségének megjelent képviselőit. Úgy fogalmazott: örömünnepre gyűltünk össze, hiszen hat újmiséssel és két diakónussal ajándékozza meg az Isten egyházmegyénket.

Hetvenkét tanítvány – Június vége és július eleje a papszentelések és a papi jubileumok időszaka. Papjaink a felszentelés által lelki hatalmat és küldetést kapnak arra, hogy a megváltó Jézust képviseljék és jelenvalóvá tegyék a világban. Általuk folytatódik az a küldetés, amit Jézus adott a tizenkét apostolnak. Július első vasárnapján az evangéliumban azt halljuk, hogy az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott még hetvenkét tanítványt, és nekik is küldetést adott az evangélium hirdetésére (Lk 10, 1-23).  Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy napjainkban ez az evangéliumi történet mindenekelőtt arra emlékeztet bennünket, hogy nemcsak az apostoloknak és az apostolok utódainak, hanem mindnyájunknak van küldetése.  Tehát, amit Jézus a 72-nek mond, azt velünk is közli. A misszió, az evangélium hirdetése mindnyájunknak hitből fakadó kötelessége. A 12 apostolt név szerint ismerjük, a hetvenkettő megmaradt névtelen csoportnak. Lehetséges azonban, hogy ez is nekünk szánt üzenet. Az Egyházban vannak nagynevű tisztségviselők, mint a pápa, a püspökök, valószínűleg ismerjük helyi plébánosunk nevét. Azonban vannak – nagyon sokan – olyanok is, akik névtelenül és „csendben” hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát. 2014-ben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében létrejött a „Hetvenkét tanítvány mozgalma”, melynek az célja, hogy a világban élő katolikus keresztényeket aktivizálja: bátran, tanúságtevően vállalják a Krisztustól kapott küldetést, vagyis az evangélium hirdetését. Isten egyetemes üdvözítő akaratára is emlékeztet bennünket ez a vasárnapi evangélium. Az ókori zsidóság úgy vélte, hogy a Földön 72 nép él, a 72 tanítvány így annak a szimbóluma, hogy a kereszténységet a világ minden népéhez el kell vinni (Ter 10,1-32). A tanítványok hetvenkettes száma az Egyház egész világra kiterjedő misszióját jelzi, de egyúttal Jézus és a tanítványok küldetésének egyetemességét is kifejezi. Alexandriai Szent Cirill szerint „Isten már a próféták által tudtul adta, hogy az Evangélium üdvhozó hirdetése nem csak Izrael népét foglalja magába, hanem a többi nép seregletét is. Ezért nevezett ki Krisztus a tizenkét apostol után még további hetvenkettőt.”

Egerszalóki Ifjúsági Találkozó – Ismét személyes találkozások helyszíne lehet az 1982 óta megrendezett Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat, melyet július 14-17. között rendeznek az idén. A részvevőknek örömre ad okot az is, hogy a lelkigyakorlat vezetője, a lélekben mindig fiatal és népszerű Kerényi Lajos piarista atya kettős jubileumot ünnepel, hiszen idén 95 éves, és 70 éve szolgál papként. A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek kiscsoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek. A nyitó szentmisét 14-én Ternyák Csaba érsek celebrálja.

 

Az újság teljes terjedelemben itt olvasható:https://eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/2022julius.pdf.

Forrás:https://eger.egyhazmegye.hu/hirek