A tartalomból

A tartalomból:

Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa – „Szomorúan közlöm, hogy XVI. Benedek emeritus pápa ma reggel 9:34-kor elhunyt a vatikáni Mater Ecclesiae-kolostorban.”- közölte Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója december 31-én. Lapunkban közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának közleményét és XVI. Benedek pápa életrajzát.

Harminc éve püspök Ternyák Csaba – Az egri érseket 39 évesen szentelte püspökké Rómában Szent II. János Pál pápa 1993. január 6-án. Dr. Ternyák Csaba 1992. december 24-én kapott esztergomi segédpüspöki kinevezést. Jelmondata: „Ipsi gloria in saecula!” („Dicsőség Neki mindörökké!”) 1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki, így püspöki pályája közel egy évtizeden át Rómában folytatódott. XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatása az Egri Főszékesegyházban, 2007. június 9-én volt. 2010-től 2015-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese, 2015-2020 között az MKPK Állandó Tanácsának tagja volt. Munkásságának köszönhetően jelentős számú katolikus oktatási-nevelési intézmény kezdte meg működését az Egri Főegyházmegyében. 2012-ben megalapította a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumot, 2021-ben pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egerben, sőt az egész egyházmegyében sokan találkozhattak vele, hiszen számos felújított templomot áldott meg, sok plébániát és iskolát keresett fel. Ezúton is köszönjük az egyházmegyénkért végzett szolgálatát. Imádkozzunk főpásztorunkért, hogy az elkövetkező években is adjon neki a Jóisten egészséget és áldja meg életét és minden tevékenységét!

A béke világnapja – Újév, január 1-je, Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére a béke világnapja. Ezen a napon templomainkban a békéért imádkozunk. A béke ünneplése, rögtön az év első napján arra figyelmeztet bennünket, hogy az új esztendőben tudatosan törekedjünk a békés együttélésre. Békére a családjainkban, békére az országban, békére itt Közép-Európában és az egész világon. Az elmúlt esztendőben, a szomszédunkban dúló háború miatt ez a figyelmeztetés roppant módon aktuális.

A Biblia szerint a béke Isten ajándéka, emellett a mi jó szándékú törekvéseinknek a gyümölcse. Isten ajándéka, amit búcsúbeszédében a megváltó Jézus megígért nekünk, amikor azt mondta: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek” (Jn 14,27). Nem a világét. A világ békéje, az ókori római közmondás szerint a fegyverekkel teremthető meg. „Ha békét akarsz, készülj a háborúra” (Si vis pacem, para bellum) – mondták a rómaiak. Ezt láthattuk az elmúlt esztendőben is, amikor a politikusok fegyverekkel akarták kikényszeríteni, megvalósítani.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy keresztény hitünk szerint a béke nem azonos a fegyverszünettel, vagy a tartós fegyvernyugvással. Nem egy szerződéssel fenntartható, nagyon nehezen elérhető állapot, hanem tulajdonképpen egyetlen személy, Jézus Krisztus személye, aki számunkra a béke forrása. Erre az igazságra eszmél rá Ady Endre is az egyik versében: „Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, békíts ki Magaddal s magammal, hiszen Te vagy a Béke” (Ady Endre: Imádság háború után). Ezért, ha a megváltó Jézus a hit által valóban jelen van az életünkben, akkor békesség van a szívünkben. Ezt a sajátos békét, biztonságot kizárólag Ő adhatja meg nekünk, ebben a mai bizonytalan és zűrzavaros világban.

 

Az újság teljes terjedelemben itt olvasható: https://eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/2023januar.pdf.

Forrás:https://eger.egyhazmegye.hu/hirek