A tartalomból

        Nagyböjt van! – Templomaink díszítése, a lila színű miseruha, a szentmise énekei és imádságai emlékeztetnek bennünket arra, hogy megkezdődött a Nagyböjt, a húsvétra való lelki előkészület ideje. Egyházunk böjti fegyelme az elmúlt évszázadban sokat változott, de a szent negyven nap napjainkban is alkalmas arra, hogy felkészítsen bennünket a húsvét méltó megünneplésére. A nagyböjti időszaknak a katolikus egyházban három jellegzetessége van. Jézus megváltó szenvedésére emlékezünk, bűnbánatot tartunk, és vállaljuk az önfegyelemnek azt a módját, amit böjtnek nevezünk. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a nagyböjt a bűnbánat és a megtérés ideje. Amikor Jézus megváltó szenvedésére emlékezünk, arra is gondolunk, hogy Ő értünk, a mi bűneinkért szenvedett, éppen azért, hogy megszabadítson bűneink terhétől. Ez a magyarázata annak, hogy a nagyböjt folyamán, a húsvét közelségében elvégezzük a szentgyónásunkat. Nagyböjt 4. vasárnapján templomainkban felolvassuk a tékozló fiú történetét, amely nagyon alkalmas arra, hogy bűnbánatra, megtérésre és egy jó húsvéti szentgyónás elvégzésére elvezessen bennünket. Ha különböző mértékben is, de mindnyájan tékozló fiúk vagyunk, akik eltávolodtunk az atyai háztól, és saját elgondolásunk szerint éljük a mindennapjainkat. A Nagyböjt alkalmas arra, hogy magunkba szálljunk és rádöbbenjünk arra, hogy jobb volt az atyai házban. Szebb volt az életünk, amikor sikerült hitben, Isten törvényei szerint éltünk. A szentgyónásban pedig megtapasztalhatjuk Istennek, a mi mennyei Atyánknak az irgalmas szeretetét, bűnbocsátó jóságát. Vigasztaló és bátorító üzenet számunkra az, hogy mindenható Isten olyan irgalmas Atya, aki jobban örül egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akiknek nincs szükségük megtérésre (vö. Lk 15,7).

     Jubileumi év után a Karitász – 2021-ben a Katolikus Karitász alapításának 90-ik, újra indulásának pedig 30-ik évfordulóját ünnepelte a Katolikus Karitász hazánkban. Egyházmegyénkben a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger és 67 plébániai karitász csoport 956 önkéntessel teszi a jót az Egyház nevében és az Evangélium szellemében. Árvai Ferenc atya, egyházmegyei karitász-igazgató elmondta, hogy a jubileumi egyházmegyei ünnepet Kazincbarcikán rendezte meg a karitász 2021. október másodikán, a kazincbarcikai szalézi atyák és a helyi karitász csoport szervezésében. A négyszáz karitász önkéntes és a plébánosaik jelenlétében Ternyák Csaba érsek atya adott hálát Istennek a sok kegyelméért és mondott köszönetet a karitász munkatársainak, önkénteseinek és támogatóinak a felebaráti szeretet szolgálatáért. A jubileumi esztendőben, az Egri Főegyházmegyében a karitász munka nem állt meg, hanem a korábbi évekhez hasonlóan segítették a nehéz helyzetbe került családokat, a rászorulókat.

     Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét szolgálni – Hetven évvel ezelőtt, 1952. március 11-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon lapunk jegyzetírója, Dr. Dolhai Lajos. Pappá 1977-ben szentelték. Teológiai doktorátust Budapesten szerzett. Szentségtani-liturgikus teológiai tanulmányokat a Római Szent Anzelm Egyetemen folytatott. 1990-től érseki tanácsos, 1991-től főszentszéki kötelékvédő, 1998-tól címzetes prépost, 1999-től pápai prelátus. 2002-től habilitált doktor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2008-tól az Egri Hittudományi Főiskola rektora. Főszékesegyházi kanonok, az egri Szent Anna templom templomigazgatója. 2014-től a Nemzetközi Teológiai Bizottság magyar tagja. A lapban interjút közlünk a 70 éves Dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával.

A márciusi szám elérhető a következő linken: https://eger.egyhazmegye.hu/uploads/content_uploads/2022marcius.pdf.

Forrás:

  • https://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/megjelent-az-egyhazmegyei-hirek-2022-marciusi-szama