Február 23-án, a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás végén a Szentatya felhívást fogalmazott meg az ukrajnai háborús feszültség fokozódása miatt. A politikai vezetőket lelkiismeret-vizsgálatra, minden embert böjtre, a hívőket pedig a böjtön túl buzgóbb imára hívta.

Ferenc pápa teljes felhívásának fordítását közreadjuk.

Szívemben nagy a fájdalom az ukrajnai helyzet romlása miatt. Az elmúlt hetek diplomáciai erőfeszítései ellenére egyre aggasztóbb fejleményeknek vagyunk tanúi. Hozzám hasonlóan a világon sokan éreznek szorongást és aggodalmat. Ismét részérdekek fenyegetik mindenki békéjét. Szeretnék a politikai vezetőkhöz fordulni, hogy végezzenek komoly lelkiismeret-vizsgálatot Isten színe előtt, aki a béke, és nem a háború Istene; aki mindenki Atyja, nem csak egyeseké, aki azt akarja, hogy testvérek, és ne ellenségek legyünk. Kérem az érintett feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, amely még több szenvedést okozna a lakosságnak, mert destabilizálná a nemzetek közötti együttélést, és kétségbe vonná a nemzetközi jogot.

Most mindenkihez szeretnék fordulni, hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt.

Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk.

Mindenkit arra kérek, hogy március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!

Forrás:

  • https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-felhivasa-marcius-2-an-hamvazoszerdan-tartsunk-bojti-napot-bekeert