Halottak napja, a Szenvedő Egyház emléknapja

 

November második napján azokról elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg, akik még a tisztítótűzben szenvednek. Elhunytainkról való gondoskodás egyik szeretetteljes cselekedete ez, hogy elnyerjék az mennyei üdvösséget.

A holtakról már a 3. században is megemlékeztek a szentmise liturgiában, viszont a 10. századtól önálló ünnep a katolikus egyházban. 998-ben Szent Odiló, clunyi bencés apát kezdeményezésére a halottakról megemlékezés ünnepét november 2-ra helyezték. Mindenszentek napján, november 1-jén, az üdvözült lelkekre emlékezik az egyház. November 2-án valamennyi elhunyt hívőről emlékezik meg az egyház, közbenjárást kérve a tisztítótűzben való szenvedésük enyhítésére és mielőbbi üdvözülésükért. Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”

Ima a halottakért

Minden hívek Teremtő és Megváltó Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, hogy a Te kegyelmedet, amelyet mindenkor óhajtottak, azt ájtatos könyörgéseink által megnyerhessék. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Végtelen jóságú Isten, minden ember Atyja! Te szereted híveidet, és akarod, hogy mi is szeressük egymást. A tisztítóhelyen levő lelkek, a mi keresztény társaink, a mi rokonaink, a Te fiaid és leányaid. Érettük esedezünk: hallgasd meg keserves sóhajtásaikat, enyhítsd fájdalmaikat, kínjaikat, és vigasztald őket.
Ó kegyes Jézus, mindnyájunk megváltója! Szent vére és halálod áldozata legyen szenvedő testvéreinknek enyhülésére, hogy megváltásod gyümölcsét szent színed látásában teljesen élvezhessék.
Ámen