Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Az Apostoli Nunciatúra és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Állandó Tanácsa február 27-én hivatalosan is megerősítette, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. között hazánkba látogat. A Szentatya apostoli útjára való lelki felkészülést segítendő az MKPK az alábbi imádságot tette közzé.

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.

Forrás:

  • https://katolikus.hu/cikk/imadsag-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatasara-keszulve