A tartalomból

Januárban elkezdődik a szinódus előtti széles körű konzultáció – Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hirdetett meg, ahol a világ minden országából kiválasztott püspökök gyűlnek össze, akik tanácsaikkal segítséget nyújtanak Szent Péter mindenkori utódának az Egyház kormányzásában. A Szentatya kezdeményezése nyomán ezt a szinódust minden egyházmegyében széles körű konzultáció előzi meg. A soron következő szinódus címe: Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelenti, amely az Egyház életét és küldetését jellemzi: Isten népe együtt vándorol, és abba a közösségbe tartozik, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a Szentlélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot.
Az Egri Főegyházmegyében 2022 januárjában veszi kezdetét a konzultációk szakasza. Minden plébánia megkapja azokat a kérdéseket, amelyeket elsősorban közösségi megbeszélésekre szántunk (képviselőtestületek, imacsoportok, ifjúsági csoportok, családközösségek). A kérdések megválaszolására 2022. február 28-ig lesz lehetőség. Annak érdekében, hogy mindenki a számára legkedvezőbb formát megtalálhassa, többféle lehetőséget biztosítunk a kérdések megválaszolására. Egyrészt lehetőség van online kérdőív kitöltésére az egyházmegye honlapján (https://eger.egyhazmegye.hu/szinodus), másrészt ugyanitt szerkeszthető dokumentumok is letölthetőek (docx fájlformátumban), amelyet a csoportos megbeszélést követően az alábbi email címre lehet visszaküldeni: (szinodus@egriegyhazmegye.hu).
Az előkészülettel kapcsolatos további részletek az Egyházmegyei Hírekben olvashatók.

Időben élünk – Boldog új évet! Az új esztendő első napjaiban gyakran elhangzik ez a szép köszöntés. Nem csupán azért, mert ez így szokás. Ennek az újévi jókívánságnak mély gyökerei vannak az emberi lélekben. Az új naptári év kezdetén tele vagyunk reménnyel, bizakodással, de tagadhatatlan, hogy a félelem is jelen van a lelkünkben. Aggodalommal tekintünk a bizonytalan jövőbe, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Tudjuk, és érezzük is, hogy a jövő nem kizárólag tőlünk függ. Elsősorban és mindenekelőtt Istentől, a mi mennyei Atyánktól, de attól a közösségtől is, amelyben élünk. Dosztojevszkij, a nagy orosz író A Karamazov testvérek című regényében a bölcs szerzetes, Zoszima sztarec ajkára adja a következő szavakat. „Sok dolog rejtve marad előttünk a Földön, de helyette egy titokzatos, rejtelmes felismerés arról értesít, hogy eleven kapcsolatban élünk egy másik világgal, egy magasabb, nemesebb világgal.” A hívő ember számára ez bizonyosan azt jelenti, hogy az idő, illetve egész létünk az örökkévalóságra támaszkodik: ott keressük az életünk végső célját és erkölcsi erőfeszítéseink értelmét. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy életünknek ez a kerete a teremtéssel kezdődött, és a világ végén, az utolsó ítélettel ér véget. Olyan időszak, amelyet nekünk, embereknek kell megtöltenünk értelmes, Krisztus mértéke szerinti emberhez méltó tartalommal, és itt a földi élet küzdelmei közepette kell önmagunkat méltóvá tenni az örök életre.

Alapvető a felebarátunk szeretete – A 100 éves múltra visszatekintő egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimázium és Kollégium angol nyelv szakos tanára, Dr. Somogyi Istvánné a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba érsektől a főegyházmegyei tanévnyitón. Az Egyházmegyei Hírek januári számában bemutatjuk a tanárnőt, akiről munkatársai elmondták: csendes, lelkiismeretes, pontos, következetes pedagógus. Hitét bátran valló és vállaló római katolikus, ötgyermekes édesanya. Nem csupán a saját gyermekeit neveli. Osztályfőnökként és szaktanárként is mindig szem előtt tartja tanítványai lelki előmenetelét is. Feladatának tekinti a szegény sorsú, hátrányos helyzetű diákok sorsának jobbítását. Számtalan alkalommal szervezett élelmiszer- vagy ruhagyűjtést egy-egy rászoruló tanuló számára, akit szabadidőben angolra tanított. Hosszú évek óta a Fokoláre Mozgalom tagja, rendszeresen részt vesz a lelkigyakorlataikon. Az evangéliumi élet igazi példaképe a tantestület számára.

Forrás:https://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/megjelent-az-egyhazmegyei-hirek-2022-januari-szama