Mindenszentek napja a megdicsőült egyház ünnepe

 

 

A katolikus egyház mindenszentek ünnepét november 1-jén tartja. Parancsolt ünnep, mely a hívek számára kötelezővé teszi a szentmisén való részvételt. Ez a nap a megdicsőült egyház emléknapja. Azokra emlékezünk, akikre katolikus kalendárium sokaságuk miatt nem emlékezik meg, de ők azok, akik a mennyei Atyát és a Fiút színről színre látják.

Mindenszentek ünnepét már a keleti egyház 380-ban celebrálta megemlékezve az egyház minden vértanújáról. A nyugati egyházba IV. Bonifác pápán keresztül jutott el, aki 609. május 13-án a Pantheont a Szent Szűz és minden vértanú tiszteletére szentelte fel. 741-ben III. Gergely pápa kiszélesítettet az ünneplendők körét. Így ezen a nap Szent Szűz, minden apostol, minden vértanú, minden hitvalló és a világon elhunyt minden igaz ember emléknapja és a megdicsőült egyház ünnepe. IV. Gergely pápa 835 környékén az ünnep napját november 1-re helyezte át.

Az ünnephez kapcsolódó olvasmányok és az evangélium is elénk tárja azt az utat és azt az országot, ahol a mennyei Atya és a Bárány vár minket. Úti célunk a mennyei boldogság és az odavezető út sok kihívást tár elénk. De az Atya nem hagy egyedül minket. Elküldte Fiát nekünk, aki a Bárány is hiszen vérét adta értünk, bűneink bocsánatára. Ő az, aki megnyitotta újra a mennyei boldogságba vezető utat számunkra. Ő az, aki megtisztít minket vére által bűneinktől. A Krisztus-i vér mossa tisztára lelkünket, hogy a mennyei Atya elé már „fehér ruhában” állhassunk, úgy ahogy azt a Jelenések könyve leírja.

Jézus, mint ember élte meg és hirdette az igét, mint ember szenvedett a kereszten, mint ember adta vérét értünk kínzások közepett, de a harmadik napon való feltámadása által nem csak az Atya szeretetét és Isten halál feletti uralmát mutatta meg: megnyitotta a kaput azoknak, akik Isten megdicsőült egyházának tagjai szeretnének lenni, azoknak, akiknek élete a szeretet. A nyolc boldogság titkai Krisztus tanításának kulcsai szívünkhöz, melyek elvezetnek minket az öröküdvösségre.

 

Forrás:

  • lexikon.katolikus.hu
  • magyarkurrir.hu
  • wikipedia.org