A Katolikus Egyház kétéves szinódusa és célja

 

     Ferenc pápa 2021 október 10-én bemutatott szentmiséjében nyitotta meg a szinódusi folyamatot, mely a következő 2 évben több részletben valósul meg. A szinódalitás intézménye eltér a zsinat intézményétől. Míg zsinat az egyházi elöljárók, püspökök tanácskozása, addig a szinódus olyan összejövetel, melynek célja a pápa munkájának segítése a lelkipásztorok tapasztalatainak figyelembevételével.

A mostani kétéves szinódus eltér a korábbiaktól nem csak időtartamban, de abban is, hogy a világi hívek is szerepet kapnak benne. Ennek oka, hogy meghallgassák Isten egész népét minden földrészen, legyen az bárki, gyakorló keresztény vagy aki hívőnek vallja magát, de nem vagy nagyon ritkán jár templomba. Ennek módszere, ahogy Jan-Heiner Tück bécsi dogmatikaprofesszor fogalmazta „A hierarchia csúcsa lefelé fordul, hogy a legfőbb pásztor a nyájhoz tudja fordítani fülét. A szinódus központi dokumentuménak neve Synodus episcoporum, melynek alcíme „Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió.”

Miért most? Ferenc pápa már 2015-ben választ adott erre a család szinódus idején: „Istennek a szinódalitás a szándéka a harmadik évezred Egyháza számára.” A szinódus jelentése szerint is együtt „összegyűlve” kell ugyanazon az úton járnunk, melyen Jézus maga is járt. Kint az utcán, ahogyan azt az evangéliumok is említik: Jézus tanítványaival együtt, az emberek között tanít és gyógyít. Jézus találkozik az emberekkel, meghallgatja őket, segít nekik felismerni a megoldást. Pontosan ez a három „ige/cselekedet” a célja a mostani szinódusnak: találkozás, meghallgatás és felismerés.

Találkozás: a mai rohanó, pörgő világban a találkozások sokszor „időre mennek”, mert az idő életünk irányítója lett. De fontos időt szánni minden találkozásra, elmélkedésre, hogy az gyümölcsöző legyen lelkünknek is. A Szentlélek pont ebben segít, megmutatja nem csak nekünk, hanem magának az egyháznak is azt az utat melyet Jézussal együtt kell megtennünk.

Meghallgatás: minden találkozás párbeszéd, melyben minden fél meghallgatja a másikat és odafigyel a mondottakra. Ez a szinódus alatt is fontos, hogy felismerhető legyen a Szentlélek sugallata és elkerülhetők legyenek a látszólagos megoldások, a hívők elszakadása az egyháztól, intellektualizmus és ez egyház mozdulatlansága. A Szentlélek segít megérteni, meglátni és meghallgatni. Az a harmadi Isteni személy hívása felénk a szinódus alatt.

Felismerés: ahogy Ferenc pápa fogalmazta „Jézus a párbeszéd során segít felismerni, elkülönböztetni és felfedezni a megoldást. A szinódus is egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi „belátás”, amelyet a szentségimádáson, az imán és Isten Szava által lehet elnyerni. Isten Szava segít abban, hogy a szinódus ne egy egyházi konferencia, tudományos összejövetel vagy politikai kongresszus legyen, hanem a kegyelem eseménye, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat. Ezekben a napokban tehát Jézus pontosan arra hív minket, amire a gazdag ifjút, vagyis, hogy szabaduljunk meg a világi dolgoktól és hallgassuk meg, hogy Isten mit vár tőlünk és melyik irányba terel minket.”

Az Egri Főegyházmegye is része e szinódusnak dr. Ternyák Csaba vezetésével. Az Egyházmegye több olvasnivalót és dokumentumot is közölt, melyek a következő linkeken érhetők el: