Egyházközségünk hívei köszöntötték Zsolt atyát

     A héten, június 23-án ünnepelte Zsolt atya pappá szentelésének 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházközségünk képviselő testülete egy „titkos küldtésbe”  kezdett és elindult útjára a meglepetés előkészítése. Többeket próbáltunk elérni, hogy segítsenek szervezésben egy kis süteménnyel. A hívekkel együtt a képviselő köszöntötte őt a szombati szentmise keretén belül egy kis ajándékkal és szentmise végén egy kis agapéval.
     Ezen szép évfordulón kérjük Mennyei atyánkat, hogy tartsa meg Zsolt atyát erőben, egészségeben, adjon neki kitartást, sok örömöt és boldodságot áldozat kész papi munkájában, hogy még sok-sok évig hírdethesse a szeretet igéjét egyházközségünkben.
Bali Mária:  Öröm zsoltára
Árassza bőven a Jóisten kegyelmét,
Erősítse vele felszentelt emberét.
Az élet harcában edzett legyen lelke
A legnemesebbekért lángoljon a szíve.
Balzsamra találjon gondok közepette
Hangtalan imában, csendben szemlélődve.
A Teremtőt hallva a lombsusogásban,
Őt észlelve a nap arany sugarában.
A szerető, hálás hívek könyörgése
Legyen életútján nagy-nagy segítsége.
Mint Jó Pásztor óvja, terelgesse nyáját,
S nyerje el Atyánktól örök boldogságát